BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

_hR6uoSVQug8uIc9IgD6G1KhhKiRxq6huhExHxX16wg

Zl-SM85G-gKzlmiGQZf532tm5NI20S5tx1deQg8vGIw

0E1fTRd9Hvfd_e_Z1jy9M4QgeEqIKzLsKqtEiwqXKpw

58AFRdwlsNB4pKoNOxFl5jlLQxkPfJ6cnpS1khtXHPw

vozN6K4vFEOhIKO3d3u6xWd99MIW1OpD01m0s7xLof8

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki
Strona główna / Urząd / Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Milówka

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Milówka

Wójt Gminy

Robert Piętka

Przewodniczący Rady Gminy Milówka

Krzysztof Kamiński

Sekretarz Gminy

Zbigniew Indyk

Skarbnik Gminy

Andrzej Grzegorzek

Referat Finansów i Podatków

Kierownik – Maria Węglarz

Referat Finansów i Podatków – Wymiar Podatków

Irena Fiedor

Referat Finansów i Podatków – Kasa Urzędu

Urszula Wróbel

Referat Finansów i Podatków – Księgowość Podatkowa

Lucyna Podraza, Katarzyna Gaweł - Łoboziak

Referat Finansów i Podatków – Księgowość Finansowa

Stanisława Kochutek, Anna Kwiatkowska

Urząd Stanu Cywilnego oraz Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Kierownik – Krystyna Pala

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

Agnieszka Witos

Dorota Tomska

Referat Organizacyjny - Kancelaria Ogólna

Anna Żyrek

Referat Organizacyjny - Ewidencja Działalności Gospodarczej

Magdalena Worek

Referat Organizacyjny - Sekretariat Wójta

Patrycja Wędzel

Referat Organizacyjny - Kadry

Magdalena Ohnesorge

Referat Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady Gminy

Anna Maśka

Referat Organizacyjny - Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe

Paweł Bury

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Zamówienia publiczne

 Alicja Zaworonek

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Inwestycje

Kierownik - Agnieszka Wróbel

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Andrzej Zarzecki

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo

Dawid Kubaszczyk

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Inwestycje liniowe

Rafał Kąkol

 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – Oświetlenie uliczne i energetyka

Barbara Motyka

 • II piętro, pokój nr 18                                                                                                                                                                      tel. 33 863 71 90, wew.17                                                                                                                                                          e-mail: oswietlenie@milowka.com.pl
 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Fundusze Zewnętrzne

Bartłomiej Majiczek

 • II piętro, pokój nr 17                                                                                                                                                                      tel. 33 863 71 90, wew.40                                                                                                                                                          e-mail: fundusze@milowka.com.pl

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - Gospodarka Nieruchomościami

Łukasz Sikora

Referat Oświaty - Sprawy administracyjne

Lucyna Grzegorzek

Referat Oświaty - Księgowość

Kierownik - Irma Nedwidek

Małgorzata Porzycka

Renata Drożdż

Paulina Kwiatkowska

 • II piętro, pokój nr 14                                                                                                                                                                     tel. 33 863 71 90, wew.25                                                                                                                                                    e-mail: rso.ksiegowosc@milowka.com.pl
 
 

Specjalista do spraw sportu, promocji i turystyki

Dawid Bukowczan

 • I piętro, pokój nr 9
  tel. 33 863 71 90, wew.18
  e-mail: d.bukowczan@milowka.com.pl
Redagował: UG Milówka 2020-07-27 10:09

kmbi8PCbqru4LEv94ai1d8PGxCxpC5HOmPWeW5RC1ZU

i_cnIEzOW9nZ6IZ9pIHGaIMgT9TRAMpvVlVLTEhr3GU

kQgs7zS6wh-vInt5j8UmQq1HfHFa9FFB-0xC9qC_9JQ

9VBD6TrTwzjUXfGKi1oVzlU14-rfHE8IR-Ekc9DQHNk

IwQAzO7MiqsdmGJ60EYYcMZ7tAEAnD-uzTunqHCZH2U

6AWEbYEN1yj0csLPfFuePAGMGtKw-wi1dHB9GEkw_2M

bqs9PDXRzl56CqIklUcoXxNjET4SLpMKbtH3l758Tqk

hdNHziVspxcMYBXXEV1HA6YgHrNr07BNpho36geIhWI

71JxdwlXKxypplkN3to9Z8SJUlY9Caou-ASZQwqTow8

QY0DFI8jaHlRqHj2z55HP9ERzgW1EKrKbuseT1hfv39crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12