BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Xg2wyBdB-WVJL3cwsvTdrwMIpBkfxtA0rdpr6zUpdEk

F5FOzv3eVXbqXbs_7kmRq9zuL1d8hHuab3pyc38Jra0

WfJYKUi0fHvcUxmD7vBqtY5kVi9YOc5jR5znt_LSrt4

BlXrhJAf1vC6LexyMTxGPtpcKprE1R-mHbjVgsqWM_s

YN0iAoXhm6VHmd7IjDAhJmYJyu9AsmlE7vO2t3nxCuY

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki
Strona główna / Urząd / Ogłoszenia

Informacja KRUS

2017-08-07, Poniedziałek

KRUS PRZYPOMINA

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą wciąż ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków bezpłatnie. Umowa ważna do 13 października!

            Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia NNW obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Ta umowa obowiązuje do 13 października 2017 roku, a więc obejmuje wakacje, kiedy to najczęściej zdarzają się wypadki, bo dzieci bawią się bez opieki.

Ubezpieczenie jest darmowe, a zakres i warunki atrakcyjne.

           Zakres ubezpieczenia: ochrona przez całą dobę, obejmuje cały świat, udziały własne zniesione, karencje zniesione. Suma ubezpieczenia to 67 tys. zł.

            Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega takiemu ubezpieczeniu, tj.  ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Na tej podstawie możliwe jest otrzymanie świadczenia z tytułu:

-       śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu;

-       śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego;

-       śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;

-       śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie NNW (z włączeniem zawału serca i udaru mózgu);

-       za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;

-       jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu;

-       z tytułu porażenia prądem lub piorunem;

-       nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc.;

-       oparzeń i odmrożenia;

-       pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta w tym psa;

-       wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-       pobytu w szpitalu w wyniku choroby;

-       pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-       zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-       zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-       zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych;

-       poważnego zachorowania;

-       operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-       usługi assistance; z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy.

 

Szczegóły na stronie internetowej KRUS oraz pod nr tel. 22 745 13 40.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Komunikat prasowy - KRUS przypomina....doc Komunikat prasowy - KRUS przypomina....doc 17-08-07 13:14 88.5KB Komunikat prasowy - KRUS przypomina....doc pobierz

BlxR7AsNi9byEfQYFKmB-Ahiu21sy1qJSdRX9JLPwLs

YAoaK8xCRh1rnwmJJAY6BBcBIt_ZmQgFyx1JEvv78GM

u7hIjxvlKC8rfkBHoIyHXmQw03nXAJ1M-2HIwtFHBCk

Uysrq2rC3f23rAlRw0uVvHNgA5WwM8CbN0EUrXwgI90

zHFpoEtqSpIescuVh1KQwKb3_efN_Fcenjs6k-hYle0

7dsTFX1AARW3PUx-P0vDpx12AafSwVAjtC_fS7l67uE

giJ0Y5zxDBDffUJmcQaY04tH0h4xmRgEkY5aiz-aD8s

wyhY5H8uRPpbBl7EIRyptUcawO_A74BItiVuAVfTNcg

wy8qObKw4R3fqNaZgkbIVifdf-GwndqRO_lYPb4MjE0

_ztid-syqaVj_L6JZqufh3vVlgPeqYjUyw8XG76HqHw

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12