BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

xqTxOhBVDgRTOmereYYYyaGnBkrmpKsvHElTWDwNc0Q

k-ZdwWB4uRdgPFcBb4ibhjiri6mOlZYgq8Ecf_F0eJI

fRr2WNKqX8eNYeVoKWuTg05nQr22WKXx6Cd0VBypRjs

Pc0vUDXXYh80UNn8w5al7mXftbRXjEDXd0fWf4DqUuY

PNIubEkW-FKs-KKC1t3PUtamAIoEdGzumRV7w6I7DZ0

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki
Strona główna / Urząd / Miasta partnerskie

Miasta partnerskie

Władze gminy Milówka przywiązują dużą wagę do współpracy zagranicznej.

Obecnie Milówka ma podpisane porozumienia i umowy z 5 miejscowościami i gminami zagranicznymi oraz utrzymuje przyjazne stosunki z 4 partnerami, które nie zostały potwierdzone umową o partnerstwie, chociaż współpraca z nimi jest już bardzo rozwinięta. W początkowej fazie jest rozwój współpracy z 1 miastem francuskim.

WSPÓŁPRACA FORMALNA
Kóny Markaz Milikov Topol'niky  Valentigney
Węgry Węgry  Czechy  Słowacja  Francja
    Herb Milikov   Herb Topol'niky  
WSPÓŁPRACA NIEFORMALNA
Dolny Kubin Mozac Rozogi Stara Bystrica Stary Poddvorov
Słowacja Francja Polska Słowacja Czechy
         

Kontakty, bardziej lub mniej formalne, dają wiele pozytywnych efektów i okazji do:

  • promocji gminy za granicą
  • wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach życia społecznego
  • pozyskania funduszy z międzynarodowych źródeł
  • organizacji wspólnych przedsięwzięć szczególnie kulturalno-sportowych

Działania podejmowane w ramach współpracy obejmują m.in. wyjazdy i spotkania przedstawicieli władz gmin, poszczególnych instytucji i stowarzyszeń oraz zespołów i grup, organizację i udział w imprezach kulturalnych i sportowych, organizację plenerów malarskich, konkursów, wystaw, wymianę zespołów i grup, współpracę dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. korespondencja drogą elektroniczną). Ważną rolę w podejmowaniu i koordynowaniu tych działań pełni Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Na uwagę zasługuje fakt, iż od 1998 roku Milówka jest drugim po Bukowinie Tatrzańskiej polskim członkiem Europejskiej Fundacji Miast Karnawałowych (FECC). Potwierdzeniem tej przynależności była wizyta Prezydenta FECC H.F.M. van der Kroona z Holandii, podczas cyklu imprez "Gody Żywieckie'99" oraz XXII Konwentu FECC, który miał miejsce w Milówce w 2002 roku. Fundacja ta skupia miasta z całego świata, które organizują imprezy karnawałowe.

Instytucją dzięki której zrealizowano szereg inicjatyw kulturalnych na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie.

 

c2Q6MUJbaAWCXVByl_Jmlt6y4MmZAf-xvFIxb7kZjD4

Ph8MOhJaTet8h71r15jmvHRUcZmKhHZ7nkr-AaYpqHY

qwqkTDqsUy6DlcFtet47a8KmJJ29AhEg14TVwr4v0Ik

VOcMpF9ez_TICflzis00qs3oFAOuz6PS2RnB19KHgY0

P8-6KFCQXimWFa85gJJcGwKTIC7BNtuQvQYCY0sgImc

0ToqSxjfne92bwaP6b_4LAoqzJ3DmvpOhLHSROFgHhg

H_NtLpJrzIWE3XxBDbjP3MQQpuCvREbpJdy7R-cVM34

rZq928BXP7np_ZdU8RhTfEMLuK8OthgcgxIJaOExF1Y

TIiSBHjgShecVJHaF5pkKkIQflvkN32EH-qJTrHF-QE

GpYfGJTmjUGeuQEEb_ePd9sBRf7FPIDDHmEpM9hIlhI

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12