BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

i2EyttiXKL-4iyWr0_QnTtV3SlYQgpINIPNvGokV-pI

MOINUJDyqyK_zJsT2sAlGgHJ68KshDQwbEKol4cErd4

u_8VDb8ZRU-znVemDYYr8By6pEyjk_DYWlzbLeH5gbY

nxLzaaapFLbKb4GfuidL5CUM6u-9kKYg9ZY29VWb55o

WC6TQkvAMWdClntqRQiI2EzjbvYIjqlWyTNlwh3lBCI

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki

Rozogi

Rozogi

http://www.rozogi.pl

Flaga Polski

Gmina Rozogi położona jest w południowo-wschodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy ważnym szlaku Warszawa – Mazury, na terenie regionu Zielone Płuca Polski, na pograniczu mazursko-kurpiowskim.

Wspaniałe lasy i grunty leśne, nieskazitelnie czyste powietrze, bliskość jezior mazurskich stanowią atut turystyczny gminy.

Gmina Rozogi jest gminą rolniczą, ukierunkowaną na produkcję mleka, bez rozwiniętego przemysłu.

Siedzibą gminy jest miejscowość Rozogi licząca 1.500 mieszkańców.Na terenie Gminy znajduje się 25 miejscowości wchodzących w skład 15 sołectw.

6H6GoOAtpXFgSRcWGFMRG7bSnpb463ZuPa8dIW7k3EM

-HnGAuaStaoC346ebbNJp33U39gL1MvX2QXPQ3xhDog

5Y8SeQskAwpMDHUKUPbokU38WgqTat-0FeguIQNF_CQ

Ho93XYl_s3PNowzpnikckU1QN9sDi0C4Vul217BrThM

B0P6iO1FQXD-ATdwdjm7Q_QTt43BAjBZDPrINh60Wa4

uyaW_8_KchJQU-JVpjItFM35Ulx0k43ZJqGePL3Z2Hc

gjAM4_eDLgJOtymRuQWOi6YygAxfQoz_AnR5hwq0Mik

9YCbINYPIM02BuoIo2FEeN-y_Oc86H_SFgeLligmN2k

rqE4raWG9nRsdR0K6hNJjFb5-WNrFSL6SiA-qDFZG_Q

P8vKabOyJmT571xDbBBbZJJYAf7zaaahPNEssrlg_XU

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12