BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

p62LifphKwWo0wH1r9_V7x_XS9kEUbhR10kneVXNvNk

RN1jrDTwxp_vx93DMfx8cISshyvuJbtkzZTLWxkJDaE

mwjOj6r7By-1U1L7ltloH_eXwjvc--YARKr7ZQqhTYY

pd8DM86QToRVVcvIH-TOxhBaufYi1bHIyzMsy1-lDqA

0dezoKnsyxJri7h5kZA7FJxJaUTK1gBc2VA-Z_o5xq8

Ankieta

Jak oceniasz NOWĄ stronę www Urzędu Gminy Milówka?

Wyniki

Milikov

 

Herb Milikov

Milikov

http://www.obecmilikov.cz

Flaga Czech

Porozumienie o współpracy pomiędzy Milówką i Milikovem podpisane zostało w dniu 6 grudnia 2004 r. Współpraca obejmuje wymianę w dziedzinie rozwiązywania problemów lokalnych przez samorządy, szkolnictwa podstawowego, wychowania, służby zdrowia, spraw socjalnych, oraz kultury i sportu.

Milikov to miejscowość i gmina wypoczynkowa leżąca u stóp góry Kozubowa, na zachód od Jabłonkowa pomiędzy miejscowościami Bocanovice, Košařiska i Návsi. Miejscowość składa się z dwóch części: Dedina i Pasek. Prawie 1/3 powierzchni gminy zajmują lasy. Jej powstanie związane jest z pierwszą falą kolonizacji wołoskiej na Ziemi Jabłonkowskiej w pocz. XVIw. Milikov był w przeszłości typową wsią rolniczą. Ponieważ ziemia była tutaj nieurodzajna wielu mieszkańców wyjechało za chlebem do USA lub Kanady. Część mieszkańców pracowała w hutach Trynieckich. Obecnie wieś zamieszkuje ok.1300 mieszkańców. Milikov ma swojego rzeźbiarza ludowego Pawła Martynka, który rozsławia wieś na świecie. Jego prace - loski (palice) zdobione stanowiły prezent m.in. dla Prezydentów Vaclava Havla i Lecha Wałęsy.

Wieś stanowi punkt wyjściowy na Kozubowi (981 m n.p.m). Przez Milików przebiegają trasy rowerowe – szlak hutniczy i Greenways (Etap A1).

DkjppBfIhhUHKVbyE58pCLI9dxhrUT6dSlrgQavN8Kg

g9qPXR2PESeQwslikfeGRwLDLxWXT9vm4gmQlvzJAlM

2LuQn0VZq5KPCmqMfkSyr-WWOwQKkdw1_Vhy20l6G4U

aCkyItfnC1g1j_TWW_qKGCZSnYgUthBUTMY0Qc9Xfzg

Se-2Ss1RPkKPxwZ3QqaDiMo1DGTSQmrI2dTQrNW57u4

YV46AdruDMUIF-JDxd1zl4aUfPatUEVYxcGFWwR2esA

qi5P8rt8lRY_Eij0Tiu7zz-Fa8MqLTmd06Tl7b4EjpU

Gs8MM1WKwPCXrQdhIP1Nkldnwj2hJsylNzzDrT0AHvQ

_hb_-1JOVy1zK4bi8w3GALIdprdKMSKmNDpVc5HDZ1Y

hKbfzxfFNaaIFu6UQ3yc76HfVMN30CzASwsIa1sFtuQ

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12