BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

CjW7NfiRTcoxN64_W-mOJprdCxaZTeJCVifDSNhwKIYZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

ZCr_LTO0xAlEYjlNLfRG5lKfCkJP7f5wfg7-9Ik7228ZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

UGWFigmVdGeafLE6X-RWMIX5Ftbt-a4Q8Xa265u1prEZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

q--ZQ9ZfMFdSL1PAC7Jo3ghyExRVKmeVvME2Ud2842QZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

W5Yc4FRqs6s39SV0zDa-KLIjBEwoqESuVTKgHGKSZnkZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

Strona główna / Turystyka / Zabytki / Zespół pałacowo-dworski w Kamesznicy

Zespół pałacowo-dworski w Kamesznicy

Założenie dworsko-parkowe we wsi Kamesznica, powstało w latach 1830-33 z inicjatywy ówczesnych właścicieli Teresy i Marcelego Potockich. Ogród i park w Kamesznicy, w związku ze stałą opieką jaką sprawował tam umieszczony Zarząd Lasów arcyksiążęcych nie uległ dewastacji. Do chwili obecnej utrzymany jest w prawie nie zmienionym stanie. Po raz pierwszy wpisany został wpisany do rejestru zabytków dnia 20 sierpnia 1935 roku, przez Bogdana Tretera ówczesnego Konserwatora Województwa Krakowskiego, kiedy to był własnością arcyksięcia Karola Olbrachta. Obecnie wpisany jest cały zespół dworsko-pałacowy do rejestru zabytków w Polsce i znajduje się na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

Założenie dworsko-parkowe obejmuje dolinkę położoną na osi pn. - płd., oraz stromy stok wzgórza w kształcie hemu, łagodnym skłonem opadający w kierunku płd.-wsch., na którym zbudowano budynek dworu, oficynę i oranżerię. Budynki te, nie są integralnie związane z parkiem. Budynek dworu otoczony jest od płn. dziedzińcem i zabudowaniami gospodarczymi, od płd.-zach. kiedyś ogrodem kwiatowym, niżej warzywnikami, jeszcze niżej, gdzie dziś łąka - sadem.

Całość założenia ma kształt wydłużonego prostokąta. Park założono w naturalnej dolinie potoku, o dużej wilgotności. Liczne źródełka na skarpie, dały możliwość rozwinięcia kompozycji wodnych.

Budynek mieszkalny jest jednokondygnacyjną budowlą, nakryty stosunkowo niskim czterospadowym dachem, kiedyś gontowym, malowanym na czerwono. W południowej pięcioosiowej elewacji frontowej jest lekki ryzalit poprzedzony szerokim tarasem i schodami. Nad oknami plastyczne reliefy dekoracji floralnej wykonanej w drewnie imitującej stiuk. Okna pozostałych elewacji otrzymały ramowe opaski z dekoracją cekinową. Wejście do dworu umieszczone jest w późniejszej przybudówce w elewacji tylnej. Umieszczono tam stare, pierwotne drzwi płycinowe z brązowymi głowami lwów.

Poniżej dworu wybudowano oficynkę zwaną obecnie kancelarią. Jest to budynek jednokondygnacyjny, zwrócony elewacją frontową na wschód, nakryty także czterospadowym dachem niegdyś gontowym. Przy narożniku płd. wsch. dobudowano wieżyczkę na rzucie kwadratu, w części przyziemia murowaną, wyżej drewnianą na słup, nakrytą cebulastym gontowym hełmem. W wieżyczce widzimy cztery ostrołukowe okna, poniżej cztery tarcze zegarowe. Poniżej tarczy zegarowej w elewacji wschodniej znajduje się długie okno o ostrołukowym zakończeniu.

Powyżej dworu, na wschód od niego usytuowany jest budynek dawnej oranżerii. Prostokątny budyneczek zwrócony jest elewacją główną na płd., nakrywa go czterospadowy dach. Ściany dekorowane są gzymsami z lekko wygiętym pasem nad drzwiami wejściowymi. Budynek oranżerii przerobiony został na lamus. W płd.-zach. narożniku parku znajduje się jeszcze jedna oficynka użytkowana przez Habsburgów na suszarnię szyszek. Budynek ten przerobiony został tak, że pozbawiono go cech stylowych.

Do naszych czasów, poza wymienionymi budynkami, zachowała się jeszcze poza terenem ogrodu mocno przebudowana kaplica. Wzniesiona została z kamienia i cegły, kiedyś na rzucie prostokąta z zaokrągloną ścianą prezbiterium, kryta była wysokim gontowym dachem. Powstanie kaplicy ustna tradycja miejscowa łączy z pewnym wydarzeniem rodzinnym Potockich. 'Marceli Potocki znany z niezrównoważonego charakteru gonił kiedyś swą żonę ze strzelbą. Wystrzelił i ranił ją, opamiętawszy się na tym miejscu w którym się to stało, wystawił kaplicę pod wezwaniem św. Teresy.

Park w Kamesznicy był romantycznym ustroniem wraz ze wszystkimi jego atrybutami: kaskadą, ruczajem, dalekim widokiem pól uprawnych, klekocącym młynem, wodą spływającą po kamieniach, trwożliwą ścianą skalną, zieloną murawą i kępami drzew rozmaitych, a w dalekiej perspektywie górami Beskidu Żywieckiego.

Na tle zniszczeń założeń ogrodowych po ostatniej wojnie romantyczne ustronie w Kamesznicy jest w bardzo dobrym stanie, o dużej klasie kompozycyjnej, o dużych walorach stylowych i drzewostanowych. Stary, bogaty drzewostan składający się z sosen wejmutek, lip, modrzewi, jaworów, świerków, jesionów, klonów, brzóz i kasztanowców zadecydował o uznaniu całego założenia parkowego za pomnik przyrody.

F-JviBG2jdW9DGuLdCYYvB7u5nESajH9FWEkWN8ADnQZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

YlUEdImGhIlB11ycOlU0mVDS4It-YCYTTRNZmkkDIuMZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

Wp-Bx0Qp9hS7Kwbc7jlKgUNijhl7f17yDKRdq-5vigYZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

2a1QNN6Cgn51OtFZI8-qtlCtxq6GHrgnuImHh2BmMc0ZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

mvlLh0BT-m1j2YS2cir00UDUWg8qSYlVLtBRInlceHQZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

cLFuiWvyH0NnTGgYPPzoRUZcLhtq_JKyhIFsmrTEPVEZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

TxfSO43p3ufM8rUMaS64GatI7CkW2NxG86PAe_Zzow4ZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

IBk6t2MVedcALoNOMiPeTlIU5CMsVW8JaXzRxDCL468ZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

xlF87drx6tM2o3mGmhMYWtSuA5ahHxvYGlUtZOPqDy4ZgjJ_7qT0YqLU4eUohmDqiI5TcyCIbHRrwrDsB4SZ5Q

jhKwxPPF8FvY_Dp6oqmZSvTscHYmnAZ3MiUx8oxfhhCln876ixRbbAlYZBJOYFTvZfXIorKDe9nW8USx-dnqtA

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12