BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

KlpKWbjEH0rkUiiCtosyJ_yZ8A8HdfCfX5sBHFHZ2HY

y39MifNvH9nQTWHl3rE69QSIPeBTeLir9H4v9s71pv0

F4azao0b5oldrpWaKBg3o3FmZnQyg6qtb12iyWIjoMs

7I6JlUNQFpGrasGhjBbKALwCwKgggC1BxUZpVi0ubXs

rlW5zpywaGkqZpdHl78OAxmEfETcH7gSDUDhw6dAYqI

Strona główna / Turystyka / Szlak Papieski

Szlak Papieski

"Polecam was Matce Chrystusowej w sanktuariach położonych u podnóża
Beskidów,
Babiej Góry, Pilska i na całej polskiej ziemi."

Jan Paweł II, Żywiec 22 V 1995 r.

autor zdjęcia: Marek Kulpa

SZLAKI PAPIESKIE na terenie Beskidu żywieckiego zostały opracowane przez Fundację Szlaki Papieskie na podstawie "Zapisu drogi", notatek w księgach parafialnych, wpomnień wiarygodnych świadków. Wytyczenie w terenie, oznakowanie i upamiętnienie miejsc jest wyłączną zasługą społeczności lokalnych: gmin, parafii i ludzi dobrej woli.

Żywiecczyzna jest bardzo blisko związana z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła jeszcze jako chłopiec wędrował beskidzkimi szlakami z ojcem, bratem i szkolnymi kolegami. Przez całe życie wracał często w te strony turystycznie i jako duszpasterz, a wreszcie - jako Papież (pielgżymka do Skoczowa, Żywca i Bielska Białej 22 V 1995r.). Jan Paweł II utworzył diecezję bielsko-żywiecką 25 III 1992r. Góry dla Ojca Świętego były miejscem modlitwy, spotkania z Bogiem, odpoczynku, refleksji, podziwu dla piękna stworzonego świata. Nie zdobywał szczytów, punktów, nie chodził na czas. Trzeba o tym pamiętać wędrując Jego Szlakami.

MILÓWKA

Parafię w Milówce erygowano w 1625r. Pierwszą świątynią był drewniany kościół (1628-30), pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Aniołów. Nowy, obecny murowany wzniesiono w 1839r. Jego wnętrze zdobią wizerunki świętych i błogosławionych, wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, oraz sceny trzech tajemnić Różańca Świętego: Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej. W ten sposób zaakcentowane zostały żywe i częste kontakty ks. Karola Wojtyły z parafią w Milówce. Turystycznie był tu zapewne niejeden raz. Zachowała się jedna data: zielonym szlakiem z Milówki przez Halę Boraczą na Halę Lipowską wędrował ks. Karol Wojtyła z grupą kilku osób ze Środowiska w lutym 1958r.

Jako duszpasterz:

 • 5 VII 1958r. - ks. Karol Wojtyła, profesor seminarium krakowskiego, uczestniczył we Mszy św. prymicyjnej ks. Stanisława Dziedzica, swojego studenta, i wygłosił kazanie
 • 1-2 VII 1961r. - udzielił Sakramentu Bierzmowania 1208 dzieciom.
 • 1 XII 1966r. - Arcybiskup Karol Wojtyła przybył na pogrzeb ks. Tadeusza Gergovicha, odprawił Mszę św. i odprowadził zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
 • 1 I 1973r. - Po Mszy św. w Ciścu ks. Kardynał przybył do Milówki na plebanię.
 • 4 VI 1975r. - uczesticzył w spotkaniu księży rocznika 1967
 • 18 V 1975r. - udzielił święceń kapłańskich trzem diakonom z Milówki, Ciśca i Ujsół. Miejsce celebry zostało upamiętnione w 2000r. z inicjatywy proboszcza ks. Józefa Nędzy, Kapelana honorowego Ojca Świętego i parafian w rocznicę 25-lecia uroczystości; przy ołtarzu polowym stanęła figura Chrystusa Dobrego Pasterza i kamień z tablicą pamiątkową.
 • 19 V 1975r. - Kardynał uczestniczył w zjeździe koleżeńskim rocznika 1966.

Kardynał Wojtyła nigdy nie był w Milówce na wizytacji parafii; miała się odbyć na początku października 1978, ale wtedy już był na konklawe, po którym do Polski wrócił jako Jan Paweł II rok później.

HALA LIPOWSKA

Leży pod szczytem porośniętego borem świerkowym Lipowskiego Wierchu (1324 m n.p.m), jednego z najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego. W schronisku na Hali Lipowskiej od 9 do 12 lutego 1958r. przebywał na "kursie narciarskim" ks. Karol Wojtyła z grupą przyjaciół. W pokoju ksiądz Wojtyła odprawiał codziennie Msze święte.

"Wyjazd z Krakowa 9 lutego w ulewnym deszczu. Przedtem Msza święta w kościele Św. Floriana o 5.00 rano. (..) Nie wiadomo dlaczego Marian się spóźnił i pociąg z nami odjechał. W Milówce okazało się, że nawaliło śniegu. Tam czekaliśmy na Mariana. Na Halę Lipowską poszła trójka: Wujek, Elżbieta i Jurek. Następny pociąg był dość późno i noc zaskoczyła nas na szlaku. Zabłądziliśmy. Brnęliśmy z coraz większym trudem, wyciągając nogi ze śnieżnych zwałów. (..) Niebawem natrafiliśmy na słup telegraficzny, a potem na schronisko."
Maria Bucholc - "Zapis drogi".

W czasie jego pobytu, spełniając prośbę Marii Kiwerskiej, ks. Karol Wojtyła wpisał się do jej pamiętnika - "W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków - Wujek".

Ks. Karol Wojtyła wędrował na Lipowską częściej, w różnych porach roku (pamiętali to np. starsi księża z parafii u podnóża góry, do których lubiał wtedy wstępować), jednak nie zachowały się daty tamtych wycieczek. Wiosnę na Lipowskiej wspominał Jan Paweł II w czasie audiencji wiosną 1980r. - ks. Józef Piotrowski, proboszcz w Ujsołach, usłyszał wtedy: Ale teraz tam, pod Lipowską, musi być ładnie.

KAMESZNICA

Wieś jest jedną ze starszych osad Żywiecczyzny. Leży na lewym brzegu Soły, otoczona wzniesieniami Małej Baraniej, Soliska i Szarego. Parafię w Kamesznicy erygowano w 1982r.

Obecnie są w Kamesznicy trzy kościoły: kaplica dworska na Grapce pw. MB Szkaplerznej, kaplica w Kamesznicy Górnej pw. WNMP Królowej Świata z 1984r., i kościół parafialny pw. Najświętszego Imienia Maryi. Kamień węgielny, z granitu polskich Tatr, na którym stanął kościół parafialny poświęcił Jan Paweł II w 1980r. w Watykanie. Wołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Bożej Łaskawej - wierna kopia obrazu z polskiego kościoła na Kahlenbergu pod Wiedniem, poświęcona przez Ojca Świętego w Watykanie w lipcu 1992r.

 • 16 VI 1963r. o godz. 16 biskup Karol Wojtyła odprawił Mszę św., wygłosił kazanie i poświęcił tabernakulum w kaplicy na Grapce.
 • 12 VIII 1977r. o godz. 18 Kardynał Karol Wojtyła odwiedził w Kamesznicy młodzież oazową.
 • 19 VI 1978 r. brał udział w zjeździe koleżeńskim kapłanów rocznika 1967, przewodniczył Mszy św. w kaplicy na Grapce, wygłosił kazanie, a po uroczystościach odwiedził "oazy".

LALIKI

Niewielka wioska u stóp Wielkiej Raczy; utworzono ją w 1949r. z dwóch osiedli wsi Szare. Przebiega tędy niepisana granica geograficzna i kulturowa między Beskidem Śląskim a Żywieckim. Parafia w Lalikach erygowana w 1989r. Kościół pw. Ducha Świętego stanął w 1987r. na kamieniu węgielnym poświęconym przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Polski w 1983r.

Kapliczkę pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Pawlicznem postawił Szczepan Kuśnierz w 1688r. W 1965r. arcybiskup Karol Wojtyła utworzył prz kapliczce ośrodek duszpasterski w Lalikach i zezwolił na odprawianie w niej Eucharystii.

Kościółek pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Pochodzitej stoi w miejscu niewielkiej, spalonej w 1947r. kaplicy. Architektura kościółka i jego wnętrze jest dziełem miejscowych cieśli. Został wykonany w stylu regionalnym i jest obecnie jednym z oryginalniejszych obiektów sakralnych Żywiecczyzny. Stara plebania została zagospodarowana na ośrodek oazowy "Nazaret". Kardynał Karol Wojtyła był w kościółku w maju 1973r. w czasie wizytacji parafii w Rycerce. Na pamiątkę tej wędrówki i bytności duszpasterskich bpa/kard. Wojtyły w Milówce i okolicy społeczność tutejsza (Urząd Gminy, parafia) w 2007 roku oznaczyła miejsca i Szlak Papieski na Halę Lipowską. Obok kościoła w Milówce stanął kamienny obelisk z tablicą.

* Tekst opracowany przez panią Urszulę Własiuk, Prezes Fundacji Szlaki Papieskie
na potrzeby folderu"Szlak Papieski w Gminie Milówka".

_hN_WXoa4IdW0996oH7fcizPvpH_x6UvmhUR0U_JRww

LpJLzOIBlPR9TTo4jD9PNIlc386AmOUjTiIBXt4OK7E

eqdUD6TXbRsPLYOav_4oKI5ydGZ0jcG1LjXOgdtQSjg

F8kyq_lkAVXiGmd13xqV6PwfGgzYItKBUDmUyNN_qiY

RUFNh0Ln3R8essCzPuVzweN8JboSQ_0rrnvImsNetWY

WIIc-HDeZSTLlU8ClcJIYCiVARNmtU1BVWzd8wI9QYw

3bWYW_yNKGhajorl1YHUYahWhW-KlBM3RaXYwIOmx-4

k79-TB1qO7kR6a1NQYnKNdMpn-6g3UbsR_75X5QfE5Q

S0HqIbtVeiTqiWXdHZ5BmPB6IdlnQeVouc6kHYV7nzY

ONCG1GVbzIeDgMsaR8Li8qzT5iNq0mo1GoMqR1oucoc

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12