BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Strona główna / Turystyka / Zabytki / Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski

Cmentarz powstał prawdopodobnie w 1891r. Ostatni znany pochówek miał miejsce w 1939r. Po wojnie wiele macew zostało uszkodzonych, a do dziś przetrwało około stu całych nagrobków.  

Społeczność żydowska w Milówce stanowiła około 8% z 2,5 tys. mieszkańców. Byli to w większości osoby wykształcone. Aż do dwudziestolecia międzywojennego 90% handlu i część rzemiosła były w rekach żydowskich mieszkańców Milówki. Swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju gospodarczego, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz inwestycje. Wzrost ekonomiczny ludności żydowskiej oddziaływał również na wygląd architektoniczny Milówki, dlatego do dzisiaj można wskazać obiekty należące kiedyś do Żydów. W 1894r. w Milówce utworzono Izraelicką Gminę Wyznaniową, która obejmowała okręg: Milówki, Rajczy, Ujsół, Rycerki, Soli, Nieledwi, Szarego, Ciśca, Kamesznicy i Żabnicy. Przy gminach wyznaniowych funkcjonowały szkoły najpierw 3 klasowe a potem 5 klasowe. Do końca XIXw. Żydzi posiadali już cmentarz, rytualną ubojnię bydła i drobiu oraz synagogę. W okresie okupacji zdewastowano kirkut a Żydów poddano eksterminacji, poprzez wysiedlenia do gett utworzonych na Górnym Śląsku. Po wojnie Żydzi nie powrócili już do Milówki.

Klucz do bramy cmentarza znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce przy ul. Dworcowej 1.

 

*tekst zaczerpnięty z foldera o cmentarzu żydowskim wydanego ze srodków funduszu sołeckiego w 2012r. Folder dostępny jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce. 

Redagował: UG Milówka 2014-04-28 11:32

nkQsBOLg2btRvcJtfAJ_lGqDq-iV62Z4o6jJv8q6JI4

fQihS4XXz6T5k7OEiKJ_nV_Mg5djbmSrI3MlcY9u5og

yWokMyK1Vr65FfJIYcyVUTx-oiBmQM_MPzPlFhhDbV8

F7oczrbS0gVRtIJDta-p4XDoG4GHgRsyTIzX77rM8sQ

HutJmjDMGqpJWhz4x_owAlhh-2e5m1RZFRw_0ua8afk

2kLbiyn76d1ivRCA5W16rI1uTBuuGjfiAN4PXufHq9E

rZdbf4-f7s70GEX5MLxELMMEZxcvHYc2n-pGHyTjzkg

imMmaihF_ItVhDlkvJOv3VAFUcv-df1uaVyge-mQCfM

rgVzerHr9cC-Nx5ASZc2yC8hk1_wbUhjaenXG1w1a4M

mrbYTwI6ldKGG8xdySQCFEw-XVgXsPpi2VmUf-1bfog

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12