BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

WDTqcYl2B7EPECt12n9thwXeehotHmuABD5VfkolykxxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

lFXjZ9NFtnhvAguFURh-uJZsIygoJhgysoZXJce4OUpxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

4a_ke4kSE8cFO7zYyVAd8BwhEra2M5W08PiDv8CqjblxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

WcoLawhj94FrJy7Kv96Qb7H_P6MY4y5Pgo1DEuq8WW1xMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

Ub-JL5iTMokvmRtJeAEuRs0WxSh3UWNToJfk85fzsRhxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

Strona główna / Turystyka / Zabytki / Zabytkowa dzwonnica w Nieledwii

Zabytkowa dzwonnica w Nieledwii

Zabytkowa dzwonnica wznosi się na miejscu dawnej karczmy. Pierwotna dzwonnica spaliła się podczas I wojny światowej, a w 1927r. została odbudowana w obecnej postaci przez miejscowego budowniczego Pytlarza. Na dzwonie widnieje data 1913r. Według ludowych  podań przyniosła go woda podczas powodzi i ma on moc rozpędzania chmur burzowych.

Dzwonnica osadzona jest na kamiennej podmurówce, ściany pokryte są gontem. Nakrywa ją dach czterospadowy również pokryty gontem. Ostatnia konserwacja dzwonnicy miała miejsce w latach 2011-2012r.    

Redagował: UG Milówka 2014-04-24 09:43

Goc2uzEBBM1diX1REruKwnC5nkwNYSfbnkQ4SrFeNE9xMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

BeliIWlngqwT9w3CG5Sr5GWSpseleWfJtQ7C5jqBCVpxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

BTlZtR79MjJZo4cK-xbQ5ozvjuOcrKPVeT9NOvffkh9xMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

fIppTi3zlBCYbyV3gLcOViugz62B-_XJy9mByNDwPHBxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

vC5s4bhnSP-M9bvB79BJ0MdHishdi_H0hLPCNQFq2iZxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

Ur8LuVlzVgWbAE0s69wYHCOUf79yeu6s2sr7flKCGrdxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

txCiM4CYcmW8oNJiSdzgf-Jb7zRpR0w-vaPn3k9tWkJxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

7bxhNzVHL8SVORVH4pz61RCUF2Q9AM9AcsGdfzed3dNxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

rH77e-Ob1rnG4aYsLX2-Ou-ikflwCxptVzLemQLaXtBxMkAN-ghd8MU6X-Q7UwGlboVXqH5cQzKyI4gC0uK-VQ

tQE2F1Wpp8noh4jX9P6AMOA2VwWcuFMN172UbnYmRPbI9rRYOYSQwjRgpeYWdSfxMtu2n0KIMR4Rjd6iFikl7g

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12