BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

HNNq40Pmqmp7ZNJwKLTmIT9cJuT2JoSgnhXe8Tdvxyg

j9-s7gu5_NaBA8TSIvggKft-mJ2ZYVl_MbTEGsa_HRc

IImb89N6EWDOu429wNUyx4J0tA7v4K5z5F8th24YoIo

MPBP5rpB0Ly_tZH56WZ5PSKbWYvOl_zg2mPU3QdM6hQ

psfZOi__RJ33eP6IJSOptkYb_qDdvp0w36iaKLs4SXc

Strona główna / Mapa witryny

Mapa witryny

Cmentarz powstał prawdopodobnie w 1891r. Ostatni znany pochówek miał miejsce w 1939r. Po wojnie wiele macew zostało uszkodzonych, a do dziś przetrwało około stu całych nagrobków.  

Społeczność żydowska w Milówce stanowiła około 8% z 2,5 tys. mieszkańców. Byli to w większości osoby wykształcone. Aż do dwudziestolecia międzywojennego 90% handlu i część rzemiosła były w rekach żydowskich mieszkańców Milówki. Swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju gospodarczego, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz inwestycje. Wzrost ekonomiczny ludności żydowskiej oddziaływał również na wygląd architektoniczny Milówki, dlatego do dzisiaj można wskazać obiekty należące kiedyś do Żydów. W 1894r. w Milówce utworzono Izraelicką Gminę Wyznaniową, która obejmowała okręg: Milówki, Rajczy, Ujsół, Rycerki, Soli, Nieledwi, Szarego, Ciśca, Kamesznicy i Żabnicy. Przy gminach wyznaniowych funkcjonowały szkoły najpierw 3 klasowe a potem 5 klasowe. Do końca XIXw. Żydzi posiadali już cmentarz, rytualną ubojnię bydła i drobiu oraz synagogę. W okresie okupacji zdewastowano kirkut a Żydów poddano eksterminacji, poprzez wysiedlenia do gett utworzonych na Górnym Śląsku. Po wojnie Żydzi nie powrócili już do Milówki.

Klucz do bramy cmentarza znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce przy ul. Dworcowej 1.

 

*tekst zaczerpnięty z foldera o cmentarzu żydowskim wydanego ze srodków funduszu sołeckiego w 2012r. Folder dostępny jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce. 

Redagował: Katowice IntraCOM 2013-08-06 13:18

qmaRTTab0Gcu-Jz5HJRVaqJ8ZKbjxbs-0rTXRW-1rkk

NvGtCRUmemCKmzTRyqBax6PhE7VtjMc3uJTqwbvSVLA

V-3u98dIzMUK5mziokv-CVxzlCUAqP1df_3IwtiaH_w

_uMQg_XFD6LK7ZaXJOY7bLVPAsLUd_ujWWskw6yMifY

-w7WLDN7-17EHwbN4QWjSzh6M4ZYeOHTeaqPRB-vf5k

GOf_F78G4W12H1Qi3fn9ZRQOG2avzoSaH49Hm88qyRs

UNsdjlOwKcsmHT1WZTqi9WvSNc7ACZIdrgEb6gh-LXQ

ZcqzSPy_izQWSIgBEg-xlKW2J2l9UEgXaD2Ybj_gKQI

f77pfYf4dznvFz01kgqJ0xwxQrsT7zjqb2_xgxxF3pY

AJCnWtPuRYIsRXUAFwClUiGBDZrfA_OSvPRAUlOvL5k

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12