BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

oOjRxBOsXu2hpdOvlO991qJg7j49QyJ6rO6dm6KMeis

DbpWCEST-G6kgIhpNJMNLJJWh6S1O0MdbgGy5CnZV6U

AGWC5yLRRxq8-0FGa1kcf1LgTpwk2-9r8nFStbv_5CI

o9bcaNN1GIsF5S8qE7XSOfvFaEQKVtbbZ0hPMQBpdj0

Lmb_GsCIgttwUimcqJubEAIfVGVLtSyJd4pSWHpYdAs

Strona główna / Kultura

Kultura

Milówka jest miejscowością o bogatej przeszłości kulturalnej. Wiąże się to z jej położeniem, a tym samym przynależnością do regionu o bardzo ciekawym góralskim folklorze. Kultura ta nie była tworem oderwanym od życia, przeciwnie bardzo ściśle splatała się ze wszystkimi jego przejawami i stanowiła z nim integralną całość.

Związana była z pracą na roli, hodowlą, życiem towarzyskim i rodzinnym, zwyczaje towarzyszyły każdej czynności rolniczej, świętom rodzinnym i kościelnym. Wyrosły one jeszcze z obrzędów prasłowiańskich, były wyrazem nadziei na lepsze jutro, na poprawę bytu, a zarazem świadczyły o wielkim przywiązaniu do przeszłości i do tradycji. Z biegiem lat wszystkie te zwyczaje i obrzędy stopniowo zanikały.

Naszą współczesną wiejską kulturę stanowią strzępy tamtej, zapomnianej, wielkiej kultury. Jedyną nadzieją na jej uratowanie są prawdziwi miłośnicy naszego regionu. Jest ich jednak już coraz mniej.

P8PBqW0bl6W0zg7MrHGbTi1cdEWyaX42Z2ZmsU9Omuo

0gUATMzCE6aLn4asuA-WuqATuotXg-0VxtD9UukeV9E

uDmClsfl-SH_11e5ZOzAoK8EWdcpDnLAEJbrCkBbIHE

wvJP9h7oVdKujhHUvQVuaSDbkW-3pIj4RnA8heynuns

NcC3hBfqUB_5uL7iMRb6iq_XHG-XwP6KL1iFtNl8sr0

kFYEJ5ZMivEOvZ2h3Vd3ORR1SxZqJk_Z_vomdRibeJI

RLbDBH5ZrC-uJTDem-5hlGK32F9akAXIVKSqNXJQF1U

n9u0o6uft_91zjxqBmco0jSRLVRbCZWxN5JzgJQR3Nc

KRsyOCY9MjJYeCwTHsuhMhM2knur-luWGb0hEj13LCM

Q04MWfiUdnhaM2zLHNgrzbd7GSfiu8sN8rs0efBZmNQ

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12