BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

HR7yAIZJeq0pM_JcK6QPZNjzvxYK8INEiLr8eLQwnWk

Ic9lVVZaFObJINtlrbpCCT-1y7OMz38ipY8AJt62nXU

h_YQe__hJnOyxGYmU2dke0OhYTpcktjaVTcHsl5fVlE

NUru1l6nXgy1bq0qe5OXoJluUzy6CgfaI5ABsA0EFfU

UPsRUVXCuyflyuMcG0jEt42EPJZTSR--jFSsA5iroe0

Herb

Skąd się wzięły herby?

   .. "Pieczęć wiejska w Polsce jest co najmniej tak dawna, jak księgi sądowe wiejskie, z których wydawano odpisy wierzytelne pod pieczęcią gromady i z podpisem pisarza. Pieczęcie posiadały bez różnicy gromady wsi królewskich, duchownych i szlacheckich. Najwcześniejsza znana mi wzmianka o pieczęci wiejskiej znajduje się w ustawie dla wsi Świlcza powiatu rzeszowskiego, wydanej w r. 1627 lub 1629 przez jej właściciela Mikołaja Spytka Ligęzę." ...
    ... "Pieczęci powiatu żywieckiego są późniejsze. Jak się okaże, pochodzą z czasów porozbiorowych. Próba wydzielania spośród pieczęci wiejskich powiatu żywieckiego okazów najstarszych doprowadza do następujących wyników. W metryce gruntowej Franciszkańskiej z r. 1820 znajdują się pieczęcie gmin (wsi) Kamesznica,Kocoń, Lipowa, Łysina, Stary Żywiec, Świnna i Żabnica, które odznaczają się jednakową wielkością (są okrągłe, o średnicy 27 mm) i jednego typu napisami, charakterystycznymi przez to, że występuje w nich liczba. Podobnymi cechami odznaczają się pieczęcie Pewli Wielkiej i Szarego, odciśnięte na aktach z roku 1817." ...

Tekst oraz zdjęcia pieczęci zaczerpnięte z artykułu Włodzimierza Budki "Pieczęcie wiejskie powiatu żywieckiego".

ypFQ8jsLlvY7McvvWjLhaH7YtnfZ3_FYshpnq8-8cs4

-3xTqmtz3li0qXrOndeuvenqaVGYy4AzJMu5VT0jX9I

DBuu9b_GPKcCTIR9b5SCY2dtfebWEaW3ronksVLCsUU

EIWHKcja5md7nNZ0NT38TvEyrncvSlk_kS0celepT18

icyyzATpXGkooAA0cml9RtQlS8sAsGSR86nAzKEx_0s

rtQHjG04mqgZqr4YHZc8YMI3Vg3KxeSG2YKu689sLSQ

R6GQNJQ5isS8h3rJxMV9ey80QGJBQ_jET7kQBAw_XuI

tLPsTDxiObRJlox87Lb_LDPLemjKY28X4s8BSU1cg6w

IuT8X3YD6n3XetlzKlqx6eeoKn4g4PJKfnxMHH_Ejt0

fuzMOiCFrjUdDQ5tpa3mDgIZKLsq91tnYJ-LAshE-5E

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12