BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

Świadczenie uzupełniającego „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-10-02, Środa

Szanowni Państwo,

od 1 października 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające [1].

Kto ma prawo do otrzymania świadczenia 500+

Osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ukończyła 18 lat,
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • jest uprawniona do świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub wypłacanych przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł,

albo

•     nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń), ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest dostępny na naszej stronie internetowej www.zus.pl.

 Co powinna zrobić osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, aby otrzymać świadczenie

 Złożyć wniosek (formularz ESUN):

 • osobiście w dowolnej placówce ZUS,
 • za pośrednictwem opiekuna prawnego lub kuratora,
 • za pośrednictwem pełnomocnika (formularz PEL),
 • przesłać wniosek pocztą.

Jakie dokumenty będą potrzebne

Do wniosku trzeba dołączyć:

 •  dokument potwierdzający prawo i wysokość świadczeń wypłacanych przez instytucję zagraniczną, jeżeli wnioskodawca ma do nich prawo, a ponadto
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
 • wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, jeżeli nie upłynął okres na jaki inwalidztwo orzeczono.

Jeśli ZUS jest w posiadaniu takiego orzeczenia - nie trzeba go dołączać.

Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji nie została stwierdzona orzeczeniem lub upłynął okres, na który orzeczenie było wydane, do wniosku trzeba dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku (formularz OL-9),
 • dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu.

 Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości szczegółowych informacji udzielą Państwu, w każdej placówce ZUS, pracownicy sali obsługi klientów lub pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Komplet niezbędnych formularzy przesyłamy w załączeniu. Potrzebne formularze mogą Państwo pobrać w każdej naszej placówce lub ze strony internetowej www.zus.pl.

Podstawa prawna

 [1] Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Załączniki:

 • Ulotka informacyjna.
 • Komplet niezbędnych formularzy:

- ESUN - wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

- OL-9 - zaświadczenie o stanie zdrowia,

- OL-9A  - informacja o miejscach leczenia,

- PEL - pełnomocnictwo.

 

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12