BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

hl4M7Q2D4bvMn1-HWTTfxymOAaAIbXk7R2b1ihdhPmU

0XTdXX6d3l7f6zSGKVeyylSARkYRTcb4feC7MhG038M

MSvyPGjVD1E9D-WDfPOn3F40RQHqhBKkKncIIMeTwUg

pAEXGNfBmQrjqf1-SW3qw3OeZ5FdcqzjsE84xpsi72I

2jhFQwskd2kcGFnU7Kq0LJNyCYrh_t5dnNTa8AktxhQ

Strona główna / Aktualności

Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” uzyskał dofinansowanie!

2019-07-01, Poniedziałek

Z radością informujemy, że w dn. 22 maja br. podczas konferencji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  Projekt nr WND-RPSL.04.01.03–24–02F5/18–003 pn. „Słoneczna Żywiecczyzna” uzyskał dofinansowanie w wysokości 52 022 712,50 zł  (całkowita wartość projektu: 55 148 250 zł brutto) na realizację 3000 szt. instalacji na terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec), w tym:
PV –Fotowoltaika 2228 szt.
Pompa ciepła powietrzna 560 szt.
Pompa ciepła powietrzna cwu 64 szt.
Pompa gruntowa 148 szt.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem kosztem kwalifikowanym ( dofinasowanym ) jest dla
1. PV – Fotowoltanika – 4 200 zł /kW netto
2. Pomp ciepła powietrze – 10 000 zł / pompę netto
3. Pompa ciepła powietrze CWU – 6 000 zł/pompę netto
4. Pompa ciepła gruntowa 20 000 zł / pompę netto

Informacja o uzyskaniu dofinansowania (Uchwała nr 1023/41/VI/2019, zał. nr 2) https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1023–41-vi-2019-z-dnia-2019–05–15.html

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego Żywiecczyzny.
Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w jedną Wirtualną Elektrownię w ramach strategii działania Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości”, którego Liderem jest ZMGE. Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” ma status Projektu Klastra.

Decyzja o dofinansowaniu daje możliwość Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu na rozpoczęcie procedur związanych z wdrażaniem inwestycji:

1. W pierwszej kolejności Związek musi podpisać w wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach miejscu i terminie formalną umowę o dofinansowanie oraz wprowadzić nowe zadanie poprzez podjęcie stosownych uchwał Zgromadzenia Związku oraz Gmin uczestniczących w Projekcie.

2. Następnym krokiem będzie powołanie tzw. Biura Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” (Operatora), który zajmie się zarządzaniem projektem oraz prowadzeniem działań edukacyjno – promocyjnych.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami działanie to potrwa około 2–3 miesiące od podpisania umowy.

3. Kolejnym krokiem będzie wybór firm wykonawczych, które będą posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz oferowały będą urządzenia spełniające wszelkie niezbędne normy polskie oraz unijne. Procedurą wyboru firm zajmie się powołane w tym celu Biuro Projektu (patrz pkt. 2). Zgodnie z obowiązującymi procedurami przetargowymi działanie to potrwa około 1–2 miesiące od powołania biura projektu.

4. Po zrealizowaniu wszelkich formalnych procedur, obowiązkowych ze względu na uzyskanie dofinansowania  rozpocznie się realizacja tj. podpisywanie umów z mieszkańcami, montaż instalacji oraz ich rozliczanie.
Realizacja przez mieszkańca instalacji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii.

Uwaga! Poniżej przedstawiamy dokładną listę podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Zgodnie z ochroną danych osobowych / RODO osoby mogą zidentyfikować się po numerze działki lub numerze zgłoszenia ID, które było nadawane dla każdego mieszkańca podczas składania wniosku.

Lista Rankingowa Gmina Gilowice: https://bazapgn.pl/ranking/gilowice/
Lista Rankingowa Gmina Jeleśnia: https://bazapgn.pl/ranking/jelesnia/
Lista Rankingowa Gmina Koszarawa: https://bazapgn.pl/ranking/koszarawa/
Lista Rankingowa Gmina Lipowa: https://bazapgn.pl/ranking/lipowa/
Lista Rankingowa Gmina Łodygowice: https://bazapgn.pl/ranking/lodygowice/
Lista Rankingowa Gmina Milówka: https://bazapgn.pl/ranking/milowka/
Lista Rankingowa Gmina Radziechowy Wieprz: https://bazapgn.pl/ranking/radziechowy_wieprz/
Lista Rankingowa Gmina Rajcza: https://bazapgn.pl/ranking/rajcza/
Lista Rankingowa Gmina Ujsoły: https://bazapgn.pl/ranking/ujsoly/
Lista Rankingowa Gmina Żywiec: https://bazapgn.pl/ranking/zywiec/

Ogólna Lista Rankingowa dla wniosków składanych online: https://bazapgn.pl/ranking/sloneczna_zywiecczyzna_online

Wszystkie kluczowe informacje związane z realizacją inwestycji będą na bieżąco przekazywane na stronie www.zmge.zywiec.pl / zakładka Aktualności oraz na stronach internetowych gmin uczestniczących w Projekcie.
Te same informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu : 33 861 28 98 lub 33 860 20 25

Decyzja o dofinansowaniu daje możliwość Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu na rozpoczęcie procedur związanych z wdrażaniem inwestycji. Uprzejmie prosimy mieszkańców – uczestników projektu o wykazanie cierpliwości i zrozumienia dla obecnie wykonywanych, niezbędnych procedur związanych m.in. z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim, uruchomieniem Biura Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”, wyborem firm (instalatorów urządzeń).

 

Y9JoeumzIJj0bM2QySyECkPPSjXHB_x1jKqUKsjdAG4

WqXjwZylyz8CDRVhWNToiRoRqAfltw-HXBPX9LNh-Fk

K5Ad7Benvzt14i29dWTHIZ7ZkmEAxNlERzNSlh8A0NQ

pHxaRgFGG5zhFl4moB3tBJGtLRCZRhsY6QcWGICvKMY

422rHjtBxbfQkeWNOdGjzm3nTwb_-FVd0SorKd-CtW8

_148Wb0MOoGDdgRCQJvYAAsKIjAA_Tv_zZWZp_MEJZk

4TSBs7E_12ylPy1RYMSzbner6JK2oVOWvCVyZTwe630

UqfJFrf41Amj6X6mUtm1xFyLWWXsrVSxuRkaYDmuScI

-ArBWo74Yf5bdMQzc7urOo-hDQ6cB7WQORR765PdePk

dqpz41nQ_0heQjhHrOgf5lkXQAFtSpxmOoOCdRRAX1A

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12