BIP Milówka

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

2Q9KcBmRtVh6RTRilFAXKJ3lTo0nyZ-1l13Rd3c52ec

sAZvEQlQ7SAibuqn_bE8KDbpuK9XM0Y-RDXBa04cfpM

y1rIAZLmPvQtumy5iCsmlfH6_wcJStEAU2ep_Lfj0H4

-lI649OnsGE3nQ7Rci23WuM_i0bGst31XEParSlZ9XE

7gvVdYdoqQGHXm_FAai0vsVpiTa-Bg6zYkkFC8UO2TA

MTB XC

REGULAMIN

I PUCHARU WÓJTA I SOŁTYSA W MTB 2017

 


I  ORGANIZATOR

Organizatorem I Pucharu Wójta i Sołtysa gminy Milówka w MTB 2017 jest Gmina Milówka oraz Sołectwo Milówka.


II TERMIN I MIEJSCE

 1. Cross Rowerowy odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2017 r. (niedziela) na terenie Gminy Milówka.
 2. Rozpoczęcie odbędzie się o godz. 12:00 w Parku w Milówce (niedaleko Amfiteatru)
 3. START do „wyścigu” godzina 14:00 linia startu umieszczona będzie na Al. Dobrej Matki,  w tym samym miejscu również będzie linia METY.

 


III TRASA

 1. Trasa liczy około 25 km i będzie przebiegać: Al. Dobrej Matki – Juraszka – Bucznik – ul. Gen. Hallera – ul. Beskidzka - Al. Dobrej Matki – Juraszka – Bucznik – ul. Gen. Hallera – ul. Beskidzka (2 okrążenia)
 2. Trasa będzie oznaczona znakami co 0,5 km.
 3. Trasa nie posiada atestu.
 4. Nawierzchnia trasy zróżnicowana: szutrowa, asfaltowa, drogi leśne, pagórki, wzniesienia
 5. MTB odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym, wszyscy uczestnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym”.

 


IV LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny.
 2. Uczestnicy, którzy nie dojadą do mety w ciągu 2,5 godziny od czasu strzału startera zobowiązani są do przerwania wyścigu i zejścia z trasy lub dojechania do mety.

V PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie znajdować się na 7 kilometrze.
 2. Pomiar czasu elektroniczny – ominięcie punktu kontrolnego powoduje dyskwalifikację uczestnika.

VI UCZESTNICTWO

 1. W MTB prawo startu mają osoby w każdej kategorii wiekowej.
 2. W przypadku zgłoszenia się uczestników niepełnoletnich niezbędne jest dodatkowe oświadczenie/zgoda podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą przedstawić podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w MTB zawodnikowi, który nie przedstawi takiego oświadczenia.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu wyścigu w godzinach od 12:00 do 13:30. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w odpowiednio oznakowanym namiocie na terenie Parku w Miówce.
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy: numer startowy, agrafki, koszulkę, worek depozytowy oraz materiały promocyjne.
 7. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym” i niniejszy regulamin.
 8. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, istnieje możliwość wyjechania pojazdów z pól oraz prywatnych posesji.
 9. MTB będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora wskażą drogę i ułatwią włączanie się do ruchu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje zawodników i wypadki na trasie.
 11. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuacji udziału podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Uczestników w Crossie Rowerowym obowiązuje niniejszy regulamin.

VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online dostępny TUTAJ
 2. Wypełniony formularz rzem z potwierdzeniem wpłaty prosimy wysyłac na adres: mtb@milowka.com.pl
 3. Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 28 kwietnia 2017 r.
 4. Zgłoszenie i nieuregulowanie wpisowego do 29 kwietnia 2017r. powoduje automatyczne skreślenie uczestnika wyścigu z listy.

VIII KLASYFIKACJE

Podczas Wyścigu prowadzone będą następujące klasyfikacje;

 • I klasyfikacja  Młodziki: do 24 roku życia
 • II klasyfikacja Kobiet: od 25 – 40 roku życia,
 • III klasyfikacja Kobiet: od 40 roku życia wzwyż
 • IV klasyfikacja Mężczyzn: od 25 – 40 roku życia
 • V klasyfikacja Mężczyzn: od 40 roku życia wzwyż

IX OPŁATA STARTOWA

Każdy uczestnik Crossu Rowerowego ponosi koszty opłaty startowej w wysokości:

 1.   20 zł – do 28.04.2017r.
 2.  30 zł – wpłata w biurze zawodów w dniu startu.

 

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce

Numer konta bankowego: 59 8131 0005 0002 4282 2000 0010

Bank: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej-Górce

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, MTB 2017


Potwierdzenie przelewu prosimy przesyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym.


X NAGRODY

 1. Każdy uczestnik Crossu Rowerowego otrzyma na mecie pamiątkową nagrodę rzeczową.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Juniorskiej otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach mężczyzn i kobiet otrzymają również pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 4. Nagrody nie dublują się.

XI ZASADY FAIR-PLAY

 1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej lub skrzyżowania.
 3. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas trudnych odcinków trasy.
 4. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.
 5. Na trasie znajduje się przejazd kolejowy, należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie podporządkować się służbą organizatora.
 6. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy wyścigu.
 7. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 8. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 9. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
 10. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 11. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien znajdować się w pobliżu podium aby wyraźnie słyszeć wezwania organizatora, nie przedłużając dekoracji.

XII WYMOGI SPRZĘTOWE

 1. Zawodnik startuje na dowolnym rowerze, o dowolnym rozmiarze kół, lecz wymiana roweru na inny podczas trwania wyścigu podlega dyskwalifikacji. Organizator poprzez to ograniczenie daje równe szanse zawodnikom „amatorom”, którzy nie posiadają zapasowych rowerów.
 2. Wskazane jest posiadanie kasku sztywnego oraz hamulców po obu stronach kierownicy.
 3. Organizator zaleca posiadanie licznika rowerowego, telefonu komórkowego oraz zapasowego ogumienia i pompki.
 4. Zakazane jest posiadanie roweru z silnikiem elekrycznym bądź jakimś innym elementem wpomagającym jazdę rowerem.

XIII RAMOWY PROGRAM IMPREZY (plan może ulec zmianie)

12.00 – 13.00  przyjmowanie zgłoszeń, powitanie gości, przedstawienie atrakcji dostępnych podczas MTB

13.00 – odprawa techniczna przed startem wyścigu

13.30 – Wspólne udanie się na linię STARTU,

14.00 – START wyścigu

16.00 – 17.30  – Zakończenie wyścigu, posiłek

17.30 – 18.00  – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

18:00 - zakończenie


DODATKOWO: biegi rodzinne, atrakcje dla dzieci, „dmuchańce”, pokazy strażackie, stoiska promocyjne sklepów sportowych, darmowy posiłek i gadeżety dla uczestników wyścigu, konkursy w parku linowym – darmowe wejście przez cały dzień, wypożyczalnia gokartów, trampoliny, animacje na scenie i wiele innych atrakcji.


XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów odświeżania na mecie. Dodatkowo organizator zapewnia obsługę medyczną oraz depozyt ubraniowy na czas trwania MTB.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymują na mecie pamiątkową nagrodę rzeczową.
 4. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych lub roweru. Przysłanianie numeru w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Przebywanie na trasie wyścigu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
 6. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 7. W szczególności zabrania się poruszania się na trasie na rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków nordic walking.
 8. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 1 maja 2017 r. na adres mailowy podany na stronie internetowej Crossu. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane najpóźniej w dniu 2 maja 2017 r.
 9. Organizator zapewnia przebieralnie wraz z depozytem. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów – organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie wartościowych rzeczy.
 10. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i oświadczenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). wyłącznie do celów w/w imprezy.
 11. Impreza objęta patronatem medialnym wgmedia.eu.
 12. Organizator zastrzega sobie zmianę nazwy imprezy w momencie pojawienia się sponsora tytularnego.
 13. Przed wyścigiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Na mecie zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktu odświeżenia (łazienki z bieżącą wodą).
 14. Cross Rowerowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie wyścigu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika.
 15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

                                                                    

                                   Organizatorzy

                                                       


                                        

Redagował: UG Milówka 2017-04-14 12:38

BkVFL2TgZH12G0ubc1mqXplJVEoAGhwDi1KJ0pSXfQQ

DM34Ss7AStGWvFgNwFVLBhmsgZG-pICrgC7AWXGk-Ok

R5c9atXmtOlh3aLUnlu7McJpY4Jq4-ZYK88Ub1gzNTU

wtBimLDyjtX7gplW-5X61gOJ5ENJrn_HzFn1hOLPALo

jN_NaACvs_EqoGQZZJqOVziQKLKvvqfFKQu7DMtRaIE

cWmi3Tn30eTHz8GtRoQWZKP63SyspXFIaV8cbQXuhTA

jUzYLgF8khgHkke3b9RHOxLEbI7l0IfCtTy1GAgn9Oc

-xp7pb_U07q0oSux8tYMS0qmBM8pqN5t0mUdtxksT7E

K-PjwAKCC6Pij985sLi3cx-eO_GaJV9ax7nCyH3KjWA

c9BzhNvnaZNhdOxhEZrceoGKyIfMgPHCo1AA6TGQqsM

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12