BIP Milówka

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt i 2
  • Mapa Witryny: Alt i 3
  • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

g9JSmxmn6zfHiFoK64P3bRqTWfF19RomTA3TN7C9XCI

WdFhOUI90WqfKQ5OtLC5UFMb3fDEAbjlTnvKSFPeIHE

kJDQ8ef__qbY7b3EWtCZuaWI-bZNs-eKXk4TxYYCytY

6mmDR29XYUGfg68vILRoTKKdGAFEsuOpwjvAuboxz0c

22eqtrof7-zkBLc7VbvsBrrUzCg1l8J-EgiBTQWhfBs

Strona główna / "Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej”

"Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej”

Tytuł Projektu:
„Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej”

Gmina Milówka pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na adaptację budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt polega na remoncie oraz adaptację starego budynku OSP w Milówce na cele społeczno – zawodowe. Prace budowlane będą polegały na wykonaniu sali głównej, w której znajdować się będą funkcjonalne powierzchnie przeznaczone na obsługę osób, w tym miejsca siedzące do pracy indywidualnej i grupowej, obsługi szkoleń i kursów, pomieszczenie higieniczno – sanitarne wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz wejście na wieżyczkę strażacką. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalowe do prowadzenia zajęć aktywizacyjno – doradczych na terenie Gminy Milówka.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Milówka.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 1 203 499,00 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych to 933 499,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 793 474,15 zł (85%).
Planowane zakończenie projektu to 31 października 2018r.


         Gmina Milówka
         34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123
         tel.: 033 863 71 90 fax: 033 863 76 00
         www.milowka.pl
         ugmilowka@milowka.com.pl
Redagował: UG Milówka 2018-09-06 10:14

r-ta0_O5uKap7xBcNkoIiPGcWhg46QkZQdgCqZS0yhE

ftcayXVM6eWS8Ap6p5cPS6sV8_t6eUPGU0X6oRnW7Po

_mV8yugnPVtqReqn2T3tHqExh6Ot37h_dnsE7NIDBao

G90_RygYs0XhDtyeJ2SoxjCpRFRdrGEqQMcIbl_vRdo

WtbFgOEcX8Zs7fbk8ApObtdbdwzW7IXpGcM4Kh0hi4A

Gy_AB5ptih_sNgf1B8FV4Ldmin3BdksBsAM5MmZReOA

x0DvgGTRwaIUIQoHl1xmUnK789MVtieK5mED7yKf8Xc

U1uNnrF7vnjW7-m3tVRFdz2r3i1Nyajx5f0DZKZfQQo

GLVt5GblDtgUrsGHl51Md5VuXsgf4rpjr7wNqqw5eg0

T1WdObLAO18rOKXp9xb0tvPeukR-hLX9id1Sm1Lr2xk

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12